Acte Normative 2017

 

Proces Verbal AGA

Proces verbal al sedinţei Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 26.10.2017.pdf-icon

 

HCL 195/2017

HOTĂRÂREA NR. 195 privind aprobarea tarifelor practicate de S.C. Pieţe Sibiu S.A. pentru anul 2017pdf-icon

 

Proces Verbal AGA

Proces verbal al sedinţei Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 25.09.2017.pdf-icon

 

Proces Verbal AGA

Proces verbal al sedinţei Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 21.08.2017.pdf-icon

 

Proces Verbal AGA

Proces verbal al sedinţei Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 10.08.2017.pdf-icon

 

Proces Verbal CA

Proces verbal al sedinţei Consiliului de Admnistrație al S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 02.08.2017.pdf-icon

 

Scrisoare de așteptări

Scrisoare de așteptări privind Consiliul de Administrație al PIEȚE SIBIU SApdf-icon

 

Raportul Administratorilor

Raportul administratorilor încheiat la 30.06.2017.pdf-icon

 

Bilanț Contabil 2017

Bilanţ pentru anul 2017 perioada 01.01.2017 - 30.06.2017.pdf-icon

 

Bilanț Contabil 2016

Bilanţ pentru anul 2016 perioada 01.01.2016 - 31.12.2016.pdf-icon

 

Proces Verbal AGA

Proces verbal al sedinţei Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 26.05.2017.pdf-icon

 

Proces Verbal AGA

Proces verbal al sedinţei Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 20.04.2017.pdf-icon

 

Raportul Administratorilor

Raportul administratorilor incheiat la 31.12.2016.pdf-icon

 

Raportul auditorului independent

Raportul auditorului independent.pdf-icon

 

Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație

Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație.pdf-icon

 

Procese Verbale AGA

Procese verbale ale sedinţelor Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din zilele de 13.04.2017 și pdf-icon
19.04.2017. 

 

Acte Normative 2016

 

Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Raportul Comitetului de Normalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Pieţe Sibiu S.A. pdf-icon
privind exercițiul financiar 2015

 

Raportul Administratorilor

Raportul administratorilor încheiat la data de 30.06.2016pdf-icon

 

Procese Verbale AGA

Procese verbale ale sedinţelor Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 18.10.2016pdf-icon

 

Raportul Auditorului Independent

Raportul auditorului independent încheiat la data de 03.05.2016pdf-icon

 

Bilanț Contabil 2015

Bilanţ pentru anul 2015 perioada 01.01.2015 - 31.12.2015. pdf-icon

 

Recipisa Bilanț Contabil 2015

Recipisa Bilanţ pentru anul 2015. pdf-icon

 

Raportul Administratorilor

Raportul administratorilor încheiat la data de 31.12.2015pdf-icon

 

Proces Verbal AGA

Proces verbal al sedinţei Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 19.05.2016. pdf-icon

 

Proces Verbal AGA

Proces verbal al sedinţei Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 07.01.2016. pdf-icon

 

Acte Normative 2015

 

Proces Verbal AGA

Proces verbal al sedinţei Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 17.12.2015. pdf-icon

 

Proces Verbal AGA

Proces verbal al sedinţei Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 13.10.2015. pdf-icon

 

Proces Verbal AGA

Proces verbal al sedinţei Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 28.07.2015. pdf-icon

 

Bilanț Contabil

Bilanț Contabil la data de 30.07.2015pdf-icon

 

Raportul Administratorilor

Raportul administratorilor încheiat la data de 30.06.2015pdf-icon

 

Proces Verbal AGA

Proces verbal al sedinţei Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 19.05.2015. pdf-icon

 

Raportul administratorilor și auditorului independent 2015

Raportul administratorilor încheiat la 31.21.2014 și raportul auditorului independent 15.04.2015. pdf-icon

 

Bilanț Contabil 2014

Bilanţ pentru anul 2014 perioada 01.01.2014 - 31.12.2014. pdf-icon

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 62/2015

Privind concesionarea către S.C. PIEŢE SIBIU SA a unor imobile terenuri proprietatea publică a Municipiului Sibiu,pdf-icon
cu destinatia de piete temporare în cartiere, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ stradal cu legume, fructe şi
flori. 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 40/2015

Privind tarifele percepute de S.C. PIETE SIBIU S.A. pentru anul 2015. pdf-icon

 

Proces Verbal AGA

Proces verbal al sedinţei Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 05.03.2015. pdf-icon

 

Proces Verbal AGA

Proces verbal al sedinţei Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 21.01.2015. pdf-icon

 

Acte Normative 2014

 

Proces Verbal AGA

Proces verbal al sedinţei Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 19.12.2014. pdf-icon

 

Proces Verbal AGA

Proces verbal al sedinţei Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 30.10.2014. pdf-icon

 

Proces Verbal AGA

Proces verbal al sedinţei Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 20.08.2014. pdf-icon

 

Proces Verbal AGA

Proces verbal al sedinţei Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 14.07.2014. pdf-icon

 

Proces Verbal AGA

Proces verbal al sedinţei Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 26.06.2014. pdf-icon

 

Bilant Contabil 30 Iunie 2014

Bilanţ pentru anul 2014 perioada 01.01.2014 - 30.06.2014.pdf-icon

 

Proces Verbal AGA

Proces verbal al sedinţei Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 19.05.2014. pdf-icon

 

Bilant Contabil 2013

Bilanţ pentru anul 2013 perioada 01.01.2013 - 31.12.2013.pdf-icon


Hotărârea NR. 42 - Taxe și Tarife 2014

Hotărârea Nr. 42 privind aprobarea taxelor şi tarifelor practicate de S.C. Pieţe Sibiu S.A. pentru anul 2014pdf-icon

 

Proces Verbal AGA

Proces verbal al sedinţei Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 27.01.2014. pdf-icon

Acte Normative 2013

 

Bilant 30 Iunie 2013

Bilanţ Semestrial pentru anul 2013 perioada 01.01.2013 - 30.06.2013.pdf-icon


Sedinta AGA Mai 2013

Proces verbal al sedinţei Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 15.05.2013.pdf-icon

 

Proces Verbal AGA

Proces verbal al sedinţei Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 10.04.2013. pdf-icon

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 428/2012

Privind aprobarea ajustării taxelor şi tarifelor practicate de S.C. Pieţe Sibiu S.A. pentru anul 2013. pdf-icon

Acte Normative 2012

 

Raport Audit - Raport Administrativ şi Bilanţ 31.12.2012

Raportul de Audit şi cel Administrativ şi Bilanţul anului 2012. pdf-icon


Raport Administratori

Raportul Administratorilor Încheiat la data de 31.12.2012.pdf-icon


Raport Audit

Raport Audit S.C. Pieţe Sibiu S.A. pdf-icon

 

Bilant 30 Iunie 2012

Bilanţ Semestrial pntru anul 2012 perioada 01.01.2012 - 30.06.2012. pdf-icon

 

Acte Normative 2011

 

Bilanţ 31 Decembrie 2011

Bilanţ Final pntru anul 2011 perioada 01.01.2011 - 31.12.2011pdf-icon


Raport Administratori

Raportul Administratorilor Încheiat la data de 31.12.2011pdf-icon

 

Raport Audit

Raportul Auditorului Independent Către Acţionarii, S.C. Pieţe Sibiu S.Apdf-icon


Bilanţ 30 Iunie 2011

Bilanţ Semestrial pntru anul 2011 perioada 01.01.2011 - 30.06.2011pdf-icon

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 103/2011

privind preluarea de către S.C. Pieţe Sibiu S.A. a activităţii de ridicare, transport, depozitare si eliberarepdf-icon
a autovehiculelor şi vehiculelor de orice fel oprite sau staţionate neregulamentar pe domeniul public şi privat al municipiului Sibiu.

Acte Normative 2010

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 246/2010

Privind reorganizarea Serviciului Public Administraţia Pieţe în societate comercială pe acţiuni. pdf-icon

 

 

Thursday the 14th.